TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TUỆ ĐỨC VABIS

CÁC BÀI TEST

Các Bài Kiểm Tra Ngôn Ngữ, bài test kiểm tra trình độ luôn được cập nhật hàng tuần, hàng tháng.

Bài Test Tiếng Anh 1

Được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên trong và ngoài nước thuộc Trung tâm Tuệ Đức Vabis - Trực thuộc Cao Đẳng Quốc Tế Tuệ Đức Vabis - Thành Phố Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Bài Test Tiếng Anh 2

Được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên trong và ngoài nước thuộc Trung tâm Tuệ Đức Vabis - Trực thuộc Cao Đẳng Quốc Tế Tuệ Đức Vabis - Thành Phố Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Bài Test Toeic 1

Được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên trong và ngoài nước thuộc Trung tâm Tuệ Đức Vabis - Trực thuộc Cao Đẳng Quốc Tế Tuệ Đức Vabis - Thành Phố Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Bài Test Tiếng Nhật N5 Số 1

Được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên trong và ngoài nước thuộc Trung tâm Tuệ Đức Vabis - Trực thuộc Cao Đẳng Quốc Tế Tuệ Đức Vabis - Thành Phố Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Bài Test Ngữ Pháp Tiếng Anh 1

Được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên trong và ngoài nước thuộc Trung tâm Tuệ Đức Vabis - Trực thuộc Cao Đẳng Quốc Tế Tuệ Đức Vabis - Thành Phố Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Bài Test Tiếng Hoa HSK Số 1

Được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên trong và ngoài nước thuộc Trung tâm Tuệ Đức Vabis - Trực thuộc Cao Đẳng Quốc Tế Tuệ Đức Vabis - Thành Phố Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.